Objekt Vroča Celica
Objekt Vroča Celica (OVC) je namenjen karakterizaciji, razvrščanju in obdelavi radioaktivnih snovi.
OVC vključuje tri prostore:
 • PROSTOR A:   manipulativni prostor,
 • PROSTOR B:   osrednji pripravljalni prostor,
 • PROSTOR C:   prostor za radiološke meritve.

V prostoru B se nahajata dve vroči celici VC1 in VC2 ter osem digestorijev D1 – D8. Med vročima celicama se v osrednjem prostoru nahaja shramba za radioaktivne trdne snovi z 32 pozicijami (Φ 100 mm x 100-250 mm). VC1 in D1 – D4 se uporabljajo za delo z radioaktivnimi viri; dostop je iz prostora A. VC2 trenutno služi za skladiščenje radioaktivnih snovi, sicer pa je ob dodatni opremi enako primerna za delo z radioaktivnimi viri; dostop je iz prostora C. Preostali štirje digestoriji (D5 – D8) v prostoru za radiološke meritve C, se uporabljajo za različne meritve. Vsi trije prostori so pod kontinuirnim prostorskim radiološkim nadzorom.

Namembnost in oprema vročih celic in digestorijev
 • VC1 je povezana z reaktorjem TRIGA preko pnevmatskega sistema za prenos obsevanih vzorcev. Opremljena je z napravo za odpiranje obsevanih vzorcev in »master-slave« manipulatorji za delo z radioaktivnimi viri. Omogoča delo z viri sevanja do 1000 Ci (Co-60).
 • VC2 je namenjena za skladiščenje radioktivnih virov do 1000 Ci (Co-60).
 • Digestorija D1 in D2 sta opremljena z manipulatorji in namenjena za delo z viri sevanja do 10 Ci (Co-60).
 • Digestorija D3 in D4 sta namenjena za delo z viri sevanja do 0,1 Ci (Co-60).
 • Digestoriji D5 – D8 so namenjeni za izvajanje radioloških meritev.
Oprema OVC
 • žerjav nosilnosti do 3,5 tone
 • ultrazvočna dekontaminacijska kopel (mera kadi 500 x 400 x 400 mm)
 • hidravlična stiskalnica za stiskanje (kompaktiranje) snovi v standardnih sodih (210 L)
 • mobilni delovni šotor iz poliestra ojačan s PVC filmom (4 x 2,5 x 2,5 m)
 • mobilni odsesovalni modul s hepa filtracijo
 • električne škarje za razrez pločevine (do 0,9 mm)
 • električni viličar nosilnosti do1,5 tone
 • elektronska tehtnica nosilnosti do 150 kg
Oprema za radiološko karakterizacijo
 • spektrometer alfa (s šestimi polprevodniškimi detektorji premera 2,4 cm)
 • števec beta z nizkim ozadjem (z osmimi proporcionalnimi detektorji za meritve vzorcev premera do 5,2 cm
 • spektrometer gama za radiološko karakterizacijo objektov (relativni izkoristek – 40 %)
 • merilnik celokupne aktivnosti alfa in beta brisov in filtrov (premera do 6 cm)
Osnovni podatki
Lokacija:
Institut “Jožef Stefan”
Reaktorski infrastrukturni center
Brinje 40
1262 Dol pri Ljubljani
Kontakt:

prof. dr. Borut Smodiš

E: borut.smodis@ijs.si

T: +386 1 588 53 63

sl_SISlovenian