Osnovni namen RIC je obratovanje reaktorja za raziskave in šolanje, ki jih izvajajo različni raziskovalci z IJS ali od drugod. Sodelavci RIC sodelujejo tudi pri različnih drugih delih na IJS ali izven njega, pri katerih se zahteva usposobljenost za delo s sevanjem ali za delo z reaktorjem, saj je tako usposobljenih strokovnjakov v Sloveniji zelo malo (npr. sodelovanje pri delu Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME), nadzor menjave goriva v NE Krško, servisiranje in zamenjava industrijskih virov sevanja)

Raziskave

Reaktor pri svojem delu redno uporabljajo naslednje raziskovalne skupine:
 • PO-0531 Biološki in geo-kemijski ciklusi (dr. Milena Horvat)
 • PO-0532 Radiokemija in radioekologija (dr. Ljudmila Benedik)
 • PO-014 Eksperimentalna fizika osnovnih delcev (dr. Marko Mikuž)
Pomembni domači raziskovalni projekti:
 • nevtronska aktivacijska analiza
 • okoljske raziskave: določevanje težkih kovin z aktivacijsko analizo
 • testiranje odpornosti LED in komponent LED luči v sodelovanju s slovensko industrijo (DITO d.o.o.)
 • razvoj radiokemijskih metod
 • aktivacija betona in drugih komponent radiološkega ščita reaktorja za načrtovanje razgradnje
 • optimizacija obratovanja in izkoriščanja reaktorja
 • določevanje in meritve varnostnih parametrov reaktorja
 • razvoj novih metod za varnostne analize
 • sevalne poškodbe in reaktorski materiali
 • razvoj nevtronske dozimetrije
 • nove eksperimentalne metode za preučevanje lastnosti reaktorjev
 • uporaba obsevanih gorivnih elementov kot močnega vira sevanja gama
 • obsevanje rastlinskega semena za raziskave v agronomiji
Pomembni mednarodni raziskovalni projekti:
 • obsevalne poškodbe v polprevodniških detektorjih za nevtrone v pospeševalnikih, Collaboration ATLAS, CERN
 • obsevanje visokotemperaturnih supraprevodnikov (magnezijev borid) Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Šolanje

 • več doktorskih del
 • praktične vaje v okviru tečajev za operaterje JE Krško (v sodelovanju z Izobraževalnim centrom za jedrsko tehnologijo)
 • praktične vaje za dodiplomske in podiplomske študente fizike in jedrske tehnike Fakultete za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
 • praktične vaje pri tečajih MAAE ali drugih mednarodnih tečajev
 • vodenje tujih praktikantov (MAAE)
 • Vizualizacija reaktorskih preračunov (3D prezentacija)

Druge aplikacije

 • nadzor menjave goriva pri vsakoletnem remontu JE Krško (premeščanje goriva, nalaganje sredice, fizikalni testi)
 • testiranje opreme in vaje za izvajanje fizikalnih testov JE Krško
 • obsevanje, izdelava in servisiranje industrijskih zaprtih virov
 • sodelovanje pri radioloških posegih Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME)
sl_SISlovenian