Splošni opis reaktorjev TRIGA je podan na spletnih straneh firme, ki jih izdeluje General Atomics. Podroben opis našega reaktorja v slovenskem jeziku je podan v Varnostnem poročilu. V dodatno informacijo pa je priloženih še nekaj tehničnih poročil, ki obravnavajo podrobne obratovalne in fizikalne značilnosti našega reaktorja (v angleškem jeziku):

sl_SISlovenian