Bazen za izrabljeno gorivo: nalaganje izrabljenih gorivnih palic v zaščitno transportno košaro.
Klet reaktorja: dvigovanje košare iz bazena za izrabljeno gorivo.
Reaktorska hala: Prevoz košare iz bazena do transportnega vozička.
Nalaganje košare na transportni voziček.
Prevoz od reaktorske zgradbe do zaščitne posode za prevoz gorivnih elementov.
Nalaganje goriva v dve zaščitni posodi za prevoz.
Priprava zaščitnih vsebnikov za ladijski prevoz v ZDA.
sl_SISlovenian