7. in 9. julija smo gostili študente z Univerze Aix Marseille. Zaradi že dobro poznanih omejitev, ki otežujejo potovanja med državami, smo jih gostili le v virtualnem smislu. V sredo smo jim pripravili ogled reaktorja TRIGA, v petek pa smo izvedli vajo Porazdelitev nevtronskega fluksa znotraj sredice reaktorja TRIGA.

Univerza Aix Marseille na virtualnem tečaju
en_GBEnglish