Reactor Infrastructure Centre (RIC)

is part of Jožef Stefan Institute (JSI). Main purpose of the Centre is operation of TRIGA Mark II research reactor for the needs of JSI and other research groups.

TRIGA Mark II Reactor

is designed for: Reactor TRIGA Mark II was built by Jožef Stefan Institute in 1966. The Reactor was delivered by GA, the reactor tank and body were built by Slovenian companies. In 1991 it was reconstructed and equipped for pulse operation. Reaktor praktično neprekinjeno obratuje že 50 let. V tem času se ni zgodila nobena nesreča ali resnejša odpoved opreme, ki bi pomenila kršenje varnostnih predpisov in standardov. V tehničnem smislu je reaktor TRIGA zmožen obratovanja še vsaj 10 let. Načrtujemo, da bo reaktor obratoval še vsaj do leta 2026. V organizacijskem smislu je RIC infrastrukturni center, ki ga je ustanovilo in ga pretežno financira Ministry of Higher Education, Science and Technologyand managed by Jožef Stefan Institute (JSI), podobno kot druge infrastrukturne centre s pomembno raziskovalno opremo (npr. pospeševalniki itd). V upravnem smislu pa je RIC jedrski objekt, s katerim obratuje Jožef Stefan Institute (JSI). Obratovanje regulirajo številni slovenski in mednarodni zakoni, predpisi in standardi. Njihovo izvajanje kontrolirajo slovenski upravni organi in mednarodne organizacije: Reactor building, Reactor site and its surroundings are subject to permanent and systematic radiation monitoring performed by JSI´s Radiation Protection Group IJS . Rezultate meritev redno posredujejo URSJV in so objavljeni v letnih poročilih o jedrski in radiološki varnosti. V 35 letih ni bilo nedovoljenih izpustov radioaktivnosti v okolje (to je v zrak in odpadno ali podtalno vodo), ki bi presegali dovoljene mejne vrednosti. Jedrska varnost reaktorja TRIGA sloni na naslednjih treh načelih:
 • inherently safe design
 • qualified, experienced and devoted personnel (See Our Team),
 • operation and maintenance subject to IJS and internal QA.
All questions related to nuclear safety are treated in detail in Safety Analysis Report. Reactor generates approximately 50 liters of low and intermediate radioactive waste per year. It is stored in the central storage for low and intermediate level waste located at the location of the Reactor centre and operated by the Agencija za radioaktivne odpadke (the "Agency for Nuclear Waste") -ARAO. 19 spent fuel elements accumulated in operation since 1966 have been shipped for final disposal to USA in 1999. Presently, there are no spent fuel elements (highly radioactive waste) on the location of the Reactor Centre.

Our Main Achievements

The Reactor has been playing important role in developing nuclear technology and safety culture in Slovenia. It is one of a few centres of modern technology in the country. 

Its international cooperation and reputation are important for promotion of Jožef Stefan Institute, Slovenian science and Slovenia in the World.

Practical benefits can be divided into three categories like the purpose of the reactor: training, research and isotope production:

 • Training
 • Research
 • Isotope production
Training
 • practically all nuclear professionals in Slovenia started their career or attended practical training courses at TRIGA Reactor (including all professors of nuclear engineering and reactor physics at Ljubljana and Maribor University, as well as directors and key personnel of NPP Krško, Slovenian Nuclear Safety Administration and Agency for Radioactive Waste).
 • all NPP Krško Reactor operators and other technical staff pass training courses on TRIGA Reactor.
 • the Reactor is used in regular laboratory exercises for graduate and post graduate students of Physics (First cycle degrees) and Master of Science in Nuclear Engineering, at Faculty of Mathematics and Physics, Ljubljana University.
 • On-the-job training for IAEA trainees from developing counties (in average 2 per year) is important for promotion of IJS and Slovenian science.
 • Reactor has been used in several international training courses reactor is open to the visitors, more than 500 per year, mainly schools.
Research
 • Reactor has been used in research work published in approx. 300 scientific papers and more than 600 published conference reports.
 • More than 20 Ph. D. research works, more than 30 M. Sc. degree works and more than 100 Diploma works have been performed using the reactor.
Isotope Production
 • Total number of patients treated with radio-isotopes produced in the reactor is more than 50.000 (mainly radioactive technetium).
 • 10-20 industrial sealed sources per year (mainly cobalt), in total several hundred.
 • Several special radioactive sources (e.g. radioactive sodium in soluble compound for turbine testing in Krško NPP).
 • Dopiranje polprevodnikov.
Posredni učinki

Vzdrževanje tehnološkega nivoja pri obratovanju reaktorja že od vsega začetka spodbuja uvajanje najnovejših tehnoloških dosežkov, ki se kasneje široko uveljavijo:

 • za potrebe reaktorskih preračunov smo na IJS že v šestdesetih letih nabavili prvi elektronski računalnik (ZUSE), s čemer se je začel tudi razvoj računalništva;
 • na reaktorju smo med prvimi uporabili mikroprocesorje za vodenje procesov;
 • že v začetku sedemdesetih let smo uvedli računalniško zajemanje podatkov in nadzor nad eksperimenti;
 • v odseku za reaktorsko fiziko so za potrebe preračunov reaktorja TRIGA nabavili prvi zmogljiv osebni računalnik na IJS (IBM PC XT).
en_GBEnglish