V tednu med 25. in 29. julijem gostimo delavce podjetja Q Techna, ki pri nas pregledujejo stanje reaktorskega tanka. Podoben pregled so opravili že leta 2011, tako bo sedaj možna primerjava rezultatov. Reaktorski tank pregledajo s kamero in s pomočjo ultrazvočnega detektorja izmerijo njegovo debelino. Tank od začetka obratovanja reaktorja isti in je njegovemu stanju posvečena posebna pozornost.  Celovitost tanka je ključna za varno obratovanje reaktorja v prihodnje, saj preprečuje nezgodo puščanja vode iz bazena. Po končanem pregledu reaktorskega tanka bodo pregledali še bazen in shrambo za iztrošeno gorivo. Oba bazena sta trenutno prazna, ampak sta ravno tako ključni komponenti za prihodnje obratovanje reaktorja.

Pregled reaktorskega tanka
en_GBEnglish